Opportunities and Challenges of Mediation in International Commercial Disputes

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Abstract

Pēdējo gadu laikā uzsāktas vairākas iniciatīvas, lai veicinātu izpratni par mediāciju un plašāku tās izmantošanu starptautiskos komercstrīdos. Mediācijas izmantošana starptautisku komerciālu strīdu risināšanā veicina ilgtermiņa biznesa attiecību saglabāšanu un attīstību. Tai ir mazāka ietekme uz savstarpējām biznesa attiecībām kā šķīrējtiesai vai strīda izšķiršanai tiesvedības procesā. Neraugoties uz mediācijas priekšrocībām, joprojām pastāv neuzticība mediācijas procesam. Pastāv bažas par mediācijas ļaunprātīgu izmantošanu, un ir nepietiekama izpratne par mediācijas rezultātu izpildi. Tiek uzskatīts, ka milzīgs solis mediācijas plašākai izmantošanas veicināšanai ir Singapūras Konvencija, kas ietver arī mediācijas rezultātu izpildi.
Original languageEnglish
Title of host publicationJaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi. 1
Subtitle of host publicationNew Legal Reality: Challenges and Perspectives. 1
Place of PublicationRīga
PublisherLU Akadēmiskais apgāds
Pages292-299
ISBN (Electronic)978-9934-18-836-7
ISBN (Print) 978-9934-18-835-0
DOIs
Publication statusPublished - May 2022
Event8th International Scientific Conference “New Legal Reality: Challenges and Perspectives” - online, Rīga, Latvia
Duration: 21 Oct 202122 Oct 2021
Conference number: 8
https://www.lawconference.lu.lv/programma/darba-kartiba/
https://www.lawconference.lu.lv/lv/

Conference

Conference8th International Scientific Conference “New Legal Reality: Challenges and Perspectives”
Country/TerritoryLatvia
CityRīga
Period21/10/2122/10/21
Internet address

Field of Science*

  • 5.2 Economy and Business
  • 5.5 Law

Publication Type*

  • 3.2. Articles or chapters in other proceedings other than those included in 3.1., with an ISBN or ISSN code

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Opportunities and Challenges of Mediation in International Commercial Disputes'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this