Opportunities and Challenges of Mediation in International Commercial Disputes

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

  Abstract

  Pēdējo gadu laikā uzsāktas vairākas iniciatīvas, lai veicinātu izpratni par mediāciju un plašāku tās izmantošanu starptautiskos komercstrīdos. Mediācijas izmantošana starptautisku komerciālu strīdu risināšanā veicina ilgtermiņa biznesa attiecību saglabāšanu un attīstību. Tai ir mazāka ietekme uz savstarpējām biznesa attiecībām kā šķīrējtiesai vai strīda izšķiršanai tiesvedības procesā. Neraugoties uz mediācijas priekšrocībām, joprojām pastāv neuzticība mediācijas procesam. Pastāv bažas par mediācijas ļaunprātīgu izmantošanu, un ir nepietiekama izpratne par mediācijas rezultātu izpildi. Tiek uzskatīts, ka milzīgs solis mediācijas plašākai izmantošanas veicināšanai ir Singapūras Konvencija, kas ietver arī mediācijas rezultātu izpildi.
  Original languageEnglish
  Title of host publicationJaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi. 1
  Subtitle of host publicationNew Legal Reality: Challenges and Perspectives. 1
  Place of PublicationRīga
  PublisherLU Akadēmiskais apgāds
  Pages292-299
  ISBN (Electronic)978-9934-18-836-7
  ISBN (Print) 978-9934-18-835-0
  DOIs
  Publication statusPublished - May 2022
  Event8th International Scientific Conference “New Legal Reality: Challenges and Perspectives” - online, Rīga, Latvia
  Duration: 21 Oct 202122 Oct 2021
  Conference number: 8
  https://www.lawconference.lu.lv/programma/darba-kartiba/
  https://www.lawconference.lu.lv/lv/

  Conference

  Conference8th International Scientific Conference “New Legal Reality: Challenges and Perspectives”
  Country/TerritoryLatvia
  CityRīga
  Period21/10/2122/10/21
  Internet address

  Field of Science*

  • 5.2 Economy and Business
  • 5.5 Law

  Publication Type*

  • 3.2. Articles or chapters in other proceedings other than those included in 3.1., with an ISBN or ISSN code

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Opportunities and Challenges of Mediation in International Commercial Disputes'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this