Šķērssubsidēšanas pieļaujamība FKTK finansēšanas modelī

Translated title of the contribution: Permissibility of Cross-Subsidies in the Financial and Capital Market Commission Financing Model

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  5 Downloads (Pure)

  Abstract

  Rakstā ir analizēts Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2019-09-03, kuras izskatīšanā piedalījos kā pieaicinātā persona. AS “PNB Banka” iesniedza konstitucionālās sūdzības pieteikumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) normatīvo noteikumu Nr. 198 “Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2019. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi” 2.11. punkta neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 89. pantam un 91. panta pirmajam teikumam [3]. Satversmes tiesa atzina, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, jo apstrīdētajā normā paredzētā atšķirīgā attieksme nav noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētā kārtībā pieņemtu tiesību normu. Šī raksta autors sniedza Satversmes tiesai arī savus apsvērumus šīs konstitucionālās sūdzības sakarā. The article analyses the judgment of the Constitutional Court of the Republic of Latvia in case 2019-09-03, in which the author of the article participated as the guest person. The application for a constitutional complaint was submitted by AS “PNB Bank” regarding the non-compliance of Section 2.11 of the Regulation No 198 of the Financial and Capital Market Commission for the financing of the Financial and Capital Market Commission in 2019 with Article 1, Article 89 and with the first sentence of Article 91 of the Constitution of the Republic of Latvia. The Constitutional Court acknowledged that, since the contested rule does not prescribe a different treatment according to a rule of law adopted in accordance with the procedures provided for by regulatory enactments, it was recognised that the contested rule does not comply with the first sentence of Article 91 of the Constitution. The author also provided the Constitutional Court with his observations on this constitutional complaint.
  Translated title of the contributionPermissibility of Cross-Subsidies in the Financial and Capital Market Commission Financing Model
  Original languageLatvian
  Pages (from-to)18-23
  JournalSocrates
  Volume16
  Issue number1
  DOIs
  Publication statusPublished - 2020

  Keywords*

  • financing of Financial and Capital Market Commission
  • cross-subsidies
  • credit institution

  Field of Science*

  • 5.5 Law

  Publication Type*

  • 1.2. Scientific article included in INT1 or INT2 category journal of ERIH database

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Permissibility of Cross-Subsidies in the Financial and Capital Market Commission Financing Model'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this