PIRMĀ PIEREDZE 24 STUNDU ARTERIĀLĀ ASINSSPIEDIENA MONITORĒŠANĀ BĒRNIEM

Elīna Ligere, Ingūna Lubaua, Inga Lāce, Inta Bergmane, Vita Knauere, Aris Lacis, Valts Ozolins

Research output: Contribution to conferenceAbstractpeer-review

Abstract

Ievads Pēc literatūras datiem arteriālas hipertensijas prevalence skolas vecuma bērniem Eiropā ir robežās no 1,8-4,2%. 24 stundu arteriālā spiediena monitorēšana pacientiem ar aizdomām par arteriālu hipertensiju BKUS uzsākta 2012.gada augustā.
Darba mērķis, materiāli un metodes Izvērtēt 24 stundu arteriālā spiediena monitorēšanas rezultātus visiem 25 pacientiem, kuri nosūtīti izmeklēšanai laika posmā no 2012.gada augusta līdz 2012.gada decembra beigām.
Rezultāti Izmeklējums veikts 19 zēniem, 6 meitenēm 13,84±3,9 gadu vecumā. Indikācijas izmeklēšanai bija aizdomas par arteriālu hipertensiju atkārtotos mērījumos 64%(n=16), pacienti pēc aortas koarktācijas korekcijas 20%(n=5), antihipertensīvas terapijas efektivitātes izvērtēšana 16%(n=4). Arteriāla hipertensija konstatēta 10 gadījumos (40%), robežhipertensija 5 gadījumos (20%), taču arteriāla hipertensija izslēgta 10 gadījumos (40%) .
Arteriāla hipertensija apstiprināta 25% (4 no 16) pacientu, kuriem atkārtotos mērījumos iepriekš izteiktas aizdomas par hipertensiju, 40% gadījumos pacientiem (2 no 5) ar aortas koarktācijas korekciju anamnēzē un 100% pacientu, kuriem monitorēšana veikta antihipertensīvas terapijas efekta izvētēšanai (p=0,024). 10 pacientiem ar arteriālu hipertensiju 5 gadījumos tā bija sekundāra (2- nieru patoloģija, 2-aortas rekoarktācija, 1- neiroloģiska patoloģija un terapija ar glikokortikoīdiem).
Pacientu vecums primāras arteriālas hipertensijas gadījumā bija 15,6±1,5 gadi, sekundāras hipertensijas gadījumā 8,8±4,5 gadi, taču pacientiem bez apstiprinātas hipertensijas 14,93±2,8 gadi (p=0,002). Ķermeņa masas indekss pacientiem ar sekundāru arteriālu hipertensiju bija 21,2±7,6kg/m2, ar primāru arteriālu hipertensiju 26±2,3kg/m2, bet bez hipertensijas 21,9±4kg/m2 (p=0,27) .Secinājumi 24 stundu arteriālā spiediena monitorēšana palīdz apstiprināt arteriālas hipertensijas diagnozi pirms terapijas uzsākšanas, izslēgt „baltā halāta” hipertensiju un nevajadzīgu papildizmeklējumu veikšanu, kā arī izvērtēt antihipertensīvas terapijas efektivitāti bērniem no 5 gadu vecuma.


Original languageLatvian
Publication statusPublished - 21 Mar 2013
EventRSU Scientific Conference 2013 - Rīga, Latvia
Duration: 21 Mar 201322 Mar 2013
https://www.rsu.lv/rsu-zinatniska-konference-2013
https://www.rsu.lv/en/rsu-scientific-conference-2013

Conference

ConferenceRSU Scientific Conference 2013
Country/TerritoryLatvia
CityRīga
Period21/03/1322/03/13
OtherRSU zinātniskā konference 2013
Internet address

Field of Science*

  • 3.2 Clinical medicine

Publication Type*

  • 3.4. Other publications in conference proceedings (including local)

Cite this