Praktiskas rekomendācijas vakcinācijai pieaugušajiem un riska grupu indivīdiem Latvijā: 1. versija

Indra Zeltiņa (Team Leader), Dace Zavadska (Member of the Working Group), Ilze Grope (Member of the Working Group), Pauls Aldiņš (Member of the Working Group), Larisa Savrasova (Member of the Working Group), Alise Grāmatniece (Member of the Working Group), Anna Žilde (Member of the Working Group)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Rekomendāciju mērķis – ar rekomendāciju palīdzību nozīmīgi uzlabot sabiedrības veselību infekcijas slimību jomā, ietekmējot saslimstības un mirstības samazināšanos
no vakcīnregulējamām infekciju slimībām pieaugušajiem.
Rekomendāciju uzdevumi:
1. Ieteikt optimālu pieaugušajiem nepieciešamo vakcināciju kalendāru, atbilstoši vecuma grupām, konstatētajām blakusslimībām un imūnās sistēmas
stāvoklim.
2. Uzlabot kolektīvās un individuālās imunitātes aptveri pret infekciju slimībām Latvijā.
3. Mazināt sabiedrības un veselības aprūpes jomas speciālistu nepietiekamu izpratni par vakcinācijas nozīmi, novērst nepamatoti noteiktu kontrindikāciju
īpatsvaru.
Rekomendācijas sniedz ieteikumus pieaugušo vakcinācijai Latvijā. Tās veidotas, izmantojot uz pierādījumiem balstītas literatūras avotus, tos norādot katras sadaļas
beigās. Rekomendācijas lietojamas gan veseliem pieaugušajiem, gan personām vispāratzītu riska grupu ietvaros, katrai no tām ieteikumi izveidoti atsevišķi.
Autoru kolektīvs uzskata, ka rekomendācijas lietojamas ikviena medicīnas profesionāļa ikdienas darbā, studentu un rezidentu mācību procesā, kā arī tām jābūt
pieejamām plašākai sabiedrība
Original languageLatvian
Place of PublicationRīga
PublisherSlimību profilakses un kontroles centrs
Number of pages93
Publication statusPublished - 2019

Field of Science*

  • 3.2 Clinical medicine

Publication Type*

  • 2.4. Other books (including school textbooks, popular science literature, fiction, dictionaries, encyclopedias, etc.)

Cite this