Preventīvā kara tiesiskais regulējums un tā piemērošanas problēmas: kopsavilkums

Vita Upeniece

Research output: Types of ThesisDoctoral Thesis

Filter
Doctoral Thesis

Search results