Priekšlaikus dzimušo bērnu iespējamie psihiskās attīstības traucējumi vecumā līdz 3 gadiem (ieskaitot).

Diāna Stepanova-Mihailova, Ņikita Bezborodovs, Laura Ķevere, Dace Sniedze

Research output: Contribution to conferencePosterpeer-review

3 Downloads (Pure)

Abstract

Īss kopsavilkums
Pētījuma izskatīta medicīniskā dokumentācija priekšlaikus dzimušiem bērniem (< 34. gestācijas nedēļa), dzimuši laika posmā no 2017.g. 1.janvāris līdz 2018.g. 31.maijam, ar dinamikā diagnosticētām psihiatriskām diagnozēm: AST, UDHS, intelektuālas attīstības traucējumiem, valodas un motorās attīstības traucējumiem, citiem emociju un uzvedības traucējumiem. Datu analīze līdz bērna 3 gadu un 11 mēnešu vecumam, analizējot neonatoloģijas un bērnu psihiatrijas klīnikas datus. Pētījumā tika konstatēts, ka priekšlaikus dzimušiem bērniem līdz 29. gestācijas nedēļai biežāk par 7,99% uzstādīta diagnožu grupa F80-80.9, par 6,68% F82, par 4,16% F83 nekā bērniem dzimušiem 30.-34. gestācijas nedēļai. Toties bērniem dzimušiem 30.-34. gestācijas nedēļa par 2,17% biežāk diagnosticētas F84-F84.9 diagnozes. Līdzvērtīgi rādītāji starp grupām bija pie diagnožu grupas F70-79.
Ievads
Jau daudzus gadus zinātniski pēta cilvēka galvas smadzeņu attīstību augļa formēšanas laikā , neirālās sistēmas attīstību ietekmējošos faktorus, un cenšas identificēt dažādus riska faktorus, kuri vēlāk, iespējams, var sekmēt dažādas psihiatriskas saslimšanas cilvēkam dzīves laikā. Priekšlaicīgas dzemdības tiek identificētas kā nozīmīgs riska faktors bērna agrīnajā attīstības procesā.
Apraksts
Pētījuma rezultāti: Bērniem, dzimušiem līdz 29. gestācijas nedēļai līdz 3 gadu un 11 mēnešu vecumam uzstādītās diagnozes: 0,88% F84-F84.9; 0,88% F90-90.9; 2,65% F70-F79; 35,40% F80-80.9; F82 9,73%; F83 6,19%; F98-98.9 0,88%.
No 30. līdz 34. gestācijas nedēļai: 3,05% F84-F84.9; 1,52% F90-90.9; 2,54% F70-F79; 27,41% F80-80.9; F82 3,05%; F83 2,03%; F98-98.9 1,02%.
Analizējot datus, konstatēja, intraventrikulārās hemorāģijas (IVH) tika konstatētas 50% bērnu. Dzimušiem līdz 29. gestāciijas nedēļai biežāk tika konstatēta IVH II-III, savukārt bērniem līdz 30.-34. gestācijas nedēļai IVH II. Periventrikulāru leikomalāciju konstatēja 2,90% bērnu, 1,29% līdz 29. gestācijas nedēļai, 1,61% 30.-34. gestācijas nedēļai.
Diskusija
Priekšlaikus dzimušiem bērniem līdz 29. gest. ned. par 7,99% biežāk uzstādīta diagnožu grupa F80-80.9, par 6,68% F82, par 4,16% F83 nekā bērniem dzimušiem 30.-34. gest.ned. Toties bērniem dzimušiem 30.-34. gest. ned. par 2,17% biežāk diagnosticētas F84-F84.9 diagnozes. Līdzvērtīgi rādītāji starp grupām bija pie diagnožu grupas F70-79. Būtiskākās atšķirības parādījās arī IVH, kur bērniem, dzimušiem līdz 29. gest. ned. nedēļai par 7,76% biežāk konstatētas IVH II, par 24,63% IVH III,
Pateicības
dr.N.Bezborodovam, dr.L.Ķeverei, dr. D.Sniedzei.
Original languageEnglish
Number of pages1
Publication statusPublished - 2022
Externally publishedYes
EventLatvijas ārstu 9. kongress - ATTA CENTRE (Rīga, Krasta iela 60), Riga, Latvia
Duration: 21 Sept 202224 Sept 2022
Conference number: 9
http://www.arstukongress.lv/par-kongresu
https://www.rsu.lv/notikumi/9-latvijas-arstu-kongress
https://www.arstukongress.lv/

Congress

CongressLatvijas ārstu 9. kongress
Country/TerritoryLatvia
CityRiga
Period21/09/2224/09/22
Other9th Latvian Congress of Physicians
Internet address

Field of Science*

  • 3.2 Clinical medicine

Publication Type*

  • 3.4. Other publications in conference proceedings (including local)

Cite this