Psiholoģija jaunajam skolotājam: Skolotāju izglītības joma- izglītības psiholoģija

Translated title of the contribution: Psychology for young teacher: Field of education - educational psychologu

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

Grāmata ir domāta kā mācību līdzeklis jaunajiem skolotājiem, studentiem, kuri apgūst psiholoģiju. Pamatā grāmatas saturs tiek saistīts ar izglītības psiholoģiju kā vienu no psiholoģijas apakšnozarēm, akcentējot mācīšanās psiholoģiju. Grāmatā lasītājam būs iespēja ieskatīties dažos ar izglītības psiholoģiju saistītos tematos – skolotāju iesaistīšanās darbā, skolotāju pašefektivitāte, tās saistība ar dzīvesspēku, tāpat tiks aplūkoti dažādi temati saistībā ar „Skola 2030” aktualitātēm
izglītības pamatnostādnēs mūsdienu skolā, bet kontekstā ar skolēnu akadēmiskajiem sasniegumiem, pašvadīto mācīšanos, metakognīciju, skolotāja lomas maiņu, sociāli emocionālo mācīšanos, mācīšanās psiholoģijas teorijām. Tā kā grāmatā ir likts akcents uz mācīšanās tēmu, sīkāk tiek apskatīti šādi temati: skolēnu akadēmiskos sasniegumus ietekmējošie faktori, piemēram, skolotāja un vecāku loma, skolēnu mācīšanās stilu jeb stratēģiju nozīme mācību procesā, mācīšanās motivācija un tās saistība ar skolēnu akadēmisko pašefektivitāti un izaugsmes domāšanu. Tāpat grāmatā ir dots ieskats pozitīvās izglītības praksē. Grāmatas autore ir LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore.
Translated title of the contributionPsychology for young teacher: Field of education - educational psychologu
Original languageLatvian
Place of PublicationRiga
PublisherLU Akadēmiskais apgāds
Number of pages119
ISBN (Electronic)978-9934-18-580-9
Publication statusPublished - 2020
Externally publishedYes

Keywords*

  • educational psychology
  • teacher
  • learning and teaching
  • positive education
  • social emotional learning

Field of Science*

  • 5.1 Psychology

Publication Type*

  • 2.3. Teaching (academic) monographs or collective monographs intended for use in higher education institutions

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Psychology for young teacher: Field of education - educational psychologu'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this