Psihologa profesionālās darbības ētika: teorētiskais pamats un praktiskās vadlīnijas

Inese Elsiņa, Baiba Martinsone, Ivans Jānis Mihailovs

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

Izdevums aktualizē nozīmīgākos psihologa profesionālās darbības ētikas
pamatjautājumus, ļaujot gan psihologiem, gan speciālistiem, kas ikdienā
sadarbojas ar psihologiem, rast idejas un ierosmes ētiski korektai psihologa
rīcībai un savstarpējai speciālistu sadarbībai, tostarp psihologam izdarot
profesionālo izvēli un pamatojot savu rīcību vai lēmumu.
Lai plašāk skaidrotu psihologiem izvirzītās ētiskās prasības un regulējumu,
izdevumā ir apkopots teorētiskais materiāls un analizēti praktiskie piemēri,
piedāvājot rekomendācijas dažādu psihologa profesionālās darbības gadījumu
risinājumam.
Original languageLatvian
Place of PublicationRīga
PublisherDrukātava
Number of pages76
ISBN (Print)978-9934-23-638-9
Publication statusPublished - 2022

Field of Science*

  • 5.1 Psychology

Publication Type*

  • 2.3. Teaching (academic) monographs or collective monographs intended for use in higher education institutions

Cite this