Sirds resinhronizācijas iekārtu implantācijas efektivitātes kritēriju izvērtējums pacientiem ar sirds mazspēju Latvijas populācijā

Research output: Types of ThesisDoctoral Thesis

Abstract

Promocijas darbs izstrādāts Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra Aritmoloģijas un kardiostimulācijas nodaļā. Aizstāvēšana: 2020. gada 27. janvārī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā.Ievads. Sirds mazspēja (SM) ir viens no galvenajiem mirstības, hospitalizācijas un invaliditātes cēloņiem pasaulē un arī Latvijā. Farmakoloģiskā terapija nereti nav efektīva, jo tā nespēj novērst izveidojušos sirds kambaru nekoordinēto saraušanos. Pielietojot sirds resinhronizācijas terapiju (CRT), tiek nodrošināta saskaņota abu sirds kambaru saraušanās, tādējādi uzlabojot SM prognozi, taču līdz šim nav skaidrs, kādi sākotnējie faktori varētu ietekmēt CRT efektivitāti. Mērķis. Analizēt ārstēšanas norisi un tās efektivitāti ietekmējošos faktorus SM pacientiem ar vidēji smagu un smagu klīnisko gaitu, pielietojot implantējamās sirds resinhronizācijas iekārtas. Metodes. Prospektīvā viena centra pētījumā tika iekļauti 50 pacienti ar SM, kuriem veikta plānveida CRT iekārtas implantācija. CRT efektivitāte noteikta ehokardiogrāfiski (EhoKG), izvērtējot kreisā kambara izsviedes frakcijas (EF) uzlabošanos pēc 12 un 24 mēnešiem. Pacienti tika dalīti divās pamatgrupās, vadoties pēc EhoKG, prospektīvi izvērtētām kreisā kambara izsviedes frakcijas izmaiņām (ΔEF): • ΔEF uzlabošanās ≥ 10% – CRT “atbildētāji”, • ΔEF uzlabošanās 50 ms, SAS virs 130 mm Hg.Promocijas darbs veikts ar ESF projekta “Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei Rīgas Stradiņa universitātē” atbalstu
Original languageLatvian
Supervisors/Advisors
  • Kalējs, Oskars, First/Primary/Lead supervisor
  • Lejnieks, Aivars, Second/Co-supervisor
Place of PublicationRīga
Publisher
DOIs
Publication statusPublished - 2019

Keywords*

  • Doctoral Thesis
  • Specialty – Internal Medicine
  • Sub-Sector - Cardiology

Field of Science*

  • 3.2 Clinical medicine

Publication Type*

  • 4. Doctoral Thesis

Cite this