Slepenu izmeklēšanas metožu lietošanas principu attiecināmība uz likumā “Par policiju” paredzētā kontrolpirkuma izpildi

Translated title of the contribution: Applicability of Principles for the Use of Secret Investigative Methods to the Test-Purchase Regulated by Law “On police”

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Downloads (Pure)

Abstract

Rakstā tiek pētīta Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) pausto slepeno izmeklēšanas
metožu (undercover operations) izpildes principu attiecināmība uz likumā “Par policiju”
noteiktā kontrolpirkuma (turpmāk rakstā – policijas kontrolpirkums) izpildi.
Policijas kontrolpirkums galvenokārt tiek veikts, lai atklātu administratīvos
pārkāpumus, kuru izskatīšana nav piekritīga ECT, jo Cilvēka tiesību un pamatbrīvību
aizsardzības konvencijas (turpmāk rakstā – Konvencija) 6. pantā noteiktās tiesības uz
taisnīgu tiesu paredzētas apsūdzētajiem krimināllietās [1, angļu valodas versija]. Taču
atsevišķos gadījumos arī administratīvais pārkāpums (vai disciplinārpārkāpums) var
būt piekritīgs ECT kompetencei – tas atkarīgs no tā, kāda rakstura pārkāpums tiek
izmeklēts un kāds sods par tā izdarīšanu paredzēts. ECT ir definējusi trīs kritērijus,
pēc kuriem tā vērtē, vai pārkāpums atbilst krimināla pārkāpuma būtībai un ir piekritīgs
Konvencijas 6. pantam.
Aktuāls ir jautājums, vai likumpārkāpumi, kuru izmeklēšanā ir paredzēts izmantot
policijas kontrolpirkumu, ir piekritīgi Konvencijas 6. pantam, un, ja tā, vai policijas
kontrolpirkuma normatīvais regulējums ir atbilstošs ECT paustajiem slepenu izmeklēšanas metožu lietojuma principiem (nosacījumiem).
Translated title of the contributionApplicability of Principles for the Use of Secret Investigative Methods to the Test-Purchase Regulated by Law “On police”
Original languageLatvian
Pages (from-to)89-107
JournalSocrates
Volume17
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Keywords*

  • operatīvā darbība
  • operatīvais eksperiments
  • ontrolpirkums
  • policijas kontrolpirkums
  • kontrolpirkuma izpildes principi
  • kūdīšana
  • provokācija.

Field of Science*

  • 5.5 Law

Publication Type*

  • 1.2. Scientific article included in INT1 or INT2 category journal of ERIH database

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Applicability of Principles for the Use of Secret Investigative Methods to the Test-Purchase Regulated by Law “On police”'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this