Supervīzija izglītības vidē: rakstu krājums

Baiba Pumpiņa (Compiler), Baiba Pumpiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Inga Remerte, Indra Markova, Kristīne Vende-Kotova, Rita Burceva, Līga Vaite, Baiba Pumpiņa (Foreword Author), Ilze Dreifelde (Foreword Author), Andrejs Lukins (Foreword Author), Inga Pāvula (Foreword Author)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

Rakstu krājums veltīts supervīzijas specifikai izglītības vidē. Tas sniedz ieskatu supervīzijas tiesiskajā un ētiskajā regulējumā, supervizora darbā izglītības vidē nepieciešamajām kompetencēm, aplūko supervīziju kā mūžizglītības sastāvdaļu, parāda tehnoloģiju izmantojuma iespējas attālinātās supervīzijas procesā. izdevums kalpos kā mācību materiāls supervīzijas studiju programmās, vairojot izpratni par tās izmantojumu un nepieciešamību izglītības vidē.
Original languageLatvian
PublisherRīgas Stradiņa universitāte
Number of pages55
ISBN (Electronic)978-9934-563-75-1
ISBN (Print)978-9934-563-72-0
Publication statusPublished - 9 Apr 2021

Field of Science*

  • 5.3 Educational sciences

Publication Type*

  • 2.3. Teaching (academic) monographs or collective monographs intended for use in higher education institutions

Cite this