Supervizora profesionālā kompetence

Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Baiba Pumpiņa, Ilona Talente, Inga Rancāne, Natālija Dieviņa

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

Rakstu krājumā , pamatojoties gan uz vēsturisko perspektīvu, gan mūsdienu praksi un pētījumiem, ir aplūkoti supervīzijas pamatjautājumi. Šī krājuma mērķis ir raksturot supervīziju no dažādiem skatu punktiem, parādot tās daudzveidīgo potenciālu. rakstu krājums veidota piecās daļās. Pirmā daļa ir veltīta vispārīgiem supervīzijas jautājumiem, tās vēsturei un mūsdienu raksturojumam, teorijām, procesa aprakstam, ētiskiem un tiesiskiem aspektiem, ar izglītību saistītiem un citiem jautājumiem. Otrā daļa veltīta supervīzijas raksturojumam dažādās profesionālās darbības vidēs. Trešās daļas saturu veido specifiskie jautājumi, piemēram, refleksija, psihodinamiskie koncepti un mākslas pielietojums supervīzijā. ceturtajā daļā ir aprakstīti praktiskie pētījumi supervīzijā, savukārt piektajā- piedāvātas praktiskā darba metodes supervīzijā. rakstu krājums būs noderīgs studentiem un viņu prakses vadītājiem, visiem tiem, kuri strādā ar cilvēkiem, jo īpaši palīdzošo profesiju pārstāvjiem sociālajā un veselības aprūpē, pedagogiem, uzņēmējiem, konsultantiem u.c., kā arī tiem, kurus interesē personīgā profesionālā izaugsme.
Original languageLatvian
Title of host publicationSupervīzija
Subtitle of host publicationteorija, pētījumi, prakse: rakstu krājums
PublisherRīgas Stradiņa universitāte
Chapter4.3
Pages370 - 384
Number of pages15
ISBN (Print)ISBN 978-9984-793-98-6
Publication statusPublished - 10 Oct 2017

Field of Science*

  • 5.1 Psychology
  • 5.3 Educational sciences

Publication Type*

  • 3.2. Articles or chapters in other proceedings other than those included in 3.1., with an ISBN or ISSN code

Cite this