Taisnība vienmēr uzvarēs: atziņas, runas, dokumenti, raksti, vēstules

Jānis Čakste, Ainārs Dimants (Compiler)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Ir pagājuši simt gadi, kopš Jānis Čakste jaunievēlētās Saeimas priekšā nolasīja pirmo prezidenta zvērestu: "Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam..." Prezidenta amatā viņš nostrādāja pēdējos sešus mūža gadus, apzinīgi pildot ikvienu solījumā izteikto vārdu. Visa Čakstes dzīve bija veltīta latviešu pašapziņas celšanai, tālaika pilsoniskās sabiedrības veidošanai un demokrātijas veicināšanai. Grāmata ir iespēja ikvienam ar viņa runu un līdzcilvēku atmiņu starpniecību atklāt J. Čakstes personību, iepazīties ar tiem ideāliem un garīgajām vērtībām, kas viņam bija vissvarīgākās un tika nodotas nākamajām paaudzēm
Original languageLatvian
Place of PublicationRīga
PublisherJumava
Number of pages215
ISBN (Print)9789934206054
Publication statusPublished - 2022
Externally publishedYes

Field of Science*

  • 6.1 History and Archaeology

Publication Type*

  • 2.3. Teaching (academic) monographs or collective monographs intended for use in higher education institutions

Cite this