Tiesiskā regulējuma analīze aizgādības tiesību ierobežošanas jautājumos

Sanita Vanaga

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Downloads (Pure)

Abstract

Rakstā ir veikta aizgādības tiesību ierobežošanas tiesiskā analīze un aplūkoti problēmjautājumi, kas saistīti ar aizgādības tiesību ierobežošanas sekām. Tā kā likuma izpratnē bērns ir nepilngadīga persona līdz 18 gadu sasniegšanai un viņam trūkst rīcībspējas, bērna aizgādības tiesības īsteno viņa dabiskie aizbildņi – vecāki. Aizgādības tiesību būtība ir ļoti plaša, un to īstenošana vai tiesiska ierobežošana ir aplūkojama no vairākiem aspektiem, kas uzskatāmi norāda uz vairākiem problēmjautājumiem. Publikācijā īpaša uzmanība tiek pievērsta aizgādības tiesību ierobežošanas veidiem un to ietekmei uz bērna tiesību un interešu nodrošināšanu. Veicot tiesiskā regulējuma analīzi, tika konstatēts, ka ir trīs aizgādības tiesību ierobežošanas veidi. Taču šo tiesību ierobežošanas gadījumā bērnu tiesību un interešu nodrošināšana ir nevienlīdzīga un interpretējama atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem un bērna vecāku izpratnei par aizgādības tiesību būtību. Pētījuma mērķis ir identificēt problēmjautājumus un sniegt priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai, lai visos aizgādības tiesību ierobežošanas gadījumos bērna tiesību un interešu nodrošināšana būtu vienlīdzīga un bērna vislabākajās interesēs. Raksts veidots divās daļās. Pirmajā daļā aplūkoti aizgādības tiesību ierobežošanas veidi un to tiesiskās ierobežošanas problēmjautājumi, savukārt otrajā daļā analizēta aizgādības tiesību ierobežošanas ietekme uz bērna tiesību un interešu nodrošināšanu. The article addresses the question of the legal analysis of the restriction of custody rights and the issues related to the consequences of the restriction of custody rights. As within the meaning of law, a child is a minor until the age of 18, thus he or she lacks the legal capacity, the child’s custody rights are exercised by his or her natural guardians – parents. The nature of custody rights is very broad, and their exercise or legal restriction can be viewed from several aspects, which clearly raises a number of issues. The publication pays special attention to the ways of restricting custody and their impact on ensuring the rights and interests of a child. The analysis of the legal framework revealed that there are three types of restriction of custody rights, which ensure unequal protection of a child’s rights and interests, as the restrictions is interpreted according to the understanding of custody rights by the child’s parents. The aim of the study is to identify the problematic issues and make proposals for the improvement of the legal framework, in order to reach equal protection of the rights and interests of a child in all cases of restriction of custody rights, which would be in the best interests of a child. The article consists of two parts. The first part discusses the types of restriction of custody rights and the problems of their legal limitation, while the second part analyses the impact of restriction of custody rights on ensuring the rights and interests of a child.
Original languageEnglish
Pages (from-to)152-165
Number of pages14
JournalSocrates
Volume19
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2021
Externally publishedYes

Keywords*

  • aizgādības tiesības
  • bērna tiesības
  • tiesību ierobežošana

Field of Science*

  • 5.5 Law

Publication Type*

  • 1.2. Scientific article included in INT1 or INT2 category journal of ERIH database

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Tiesiskā regulējuma analīze aizgādības tiesību ierobežošanas jautājumos'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this