Vai ir nepieciešamas karavīru arodbiedrības?

Translated title of the contribution: Are Military Unions Necessary?

Vita Upeniece

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Downloads (Pure)

Abstract

Darba tiesības regulējošie normatīvie akti parasti satur noteikumu kopumu, kas regulē attiecības starp darbinieku apvienību vai darbinieku grupu un darba devēju. Biedrošanās brīvība ir nostiprināta arī vairākos starptautiskajos dokumentos, it īpaši ANO Cilvēktiesību deklarācijā, ANO Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, ANO Starptautiskajā paktā par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, Starptautiskās darba organizācijas 1948. gada Konvencijā par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās (C87) un 1949. gada Konvencijā par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu (C98), kā arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un Eiropas Sociālajā hartā. Vienlaikus starptautiskie dokumenti pieļauj ierobežojumu noteikšanu nacionālajā regulējumā attiecībā uz karavīru arodbiedrību brīvību. 2018. gadā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība savā grāmatā aktualizēja jautājumu par atsevišķos dienestos, tostarp militārajā dienestā, esošo personu tiesību ierobežojuma apvienoties arodbiedrībās atcelšanu [1, 75]. Raksta mērķis: analizējot starptautisko un nacionālo regulējumu attiecībā uz arodbiedrību dibināšanu militārajā dienestā, kā arī Latvijā pašreiz pastāvošo karavīru tiesību aizsardzības sistēmu, izdarīt secinājumus par karavīru arodbiedrības izveidošanas lietderību. Raksta sagatavošanā ir izmantota vēsturiskā, analītiskā, sistēmiskā un teleoloģiskā metode.
Translated title of the contributionAre Military Unions Necessary?
Original languageLatvian
Pages (from-to)177-187
JournalSocrates
Volume18
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Keywords*

  • arodbiedrība,
  • dienests bruņotajos spēkos
  • sociālās garantijas.

Field of Science*

  • 5.5 Law

Publication Type*

  • 1.2. Scientific article included in INT1 or INT2 category journal of ERIH database

Cite this