Veselības aprūpes sistēmas ietekmējošie faktori; prognozes un tendences māsu profesijā

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Abstract

Tēmas aktualitāte. Cilvēki vecuma grupā virs 70+ gadiem, salīdzinot ar citām vecuma
grupām, biežāk nonāk sekundārajā veselības aprūpes līmenī. Pētījumi par izmaksām veselības
aprūpes ekonomikā norāda, ka minētā vecuma grupa patērē lielus finanšu resursus slimnīcu
sektorā.
Mērķis: noteikt dažādu faktoru nozīmīgumu attiecībā uz hospitalizācijas ilgumu.
Metodes. Pētījumā tika analizēti dati par tādiem ietekmes faktoriem kā vecums, DRG izmaksas,
diagnozes un veikto manipulāciju skaits (p < 0,01). Pētījums iekļauj slimnīcu sektora datus par
hospitalizētiem pacientiem visās vecuma grupās (n=157 382). Kopumā dati apkopo informāciju
par vienu ziemeļvalsti Eiropas reģionā laika periodā no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.
Analīzē ir iekļautas visas valstī notikušās hospitalizācijas, kuras ir ilgākas par 24h. Izmantojot
multiplās regresijas metodi un svērtā vidējā aprēķināšanas metodoloģiju, bija iespējams noteikt
katra ietekmes faktora lielumu procentos uz gultas dienu skaitu. Tāpat tika izmantotas Pīrsona
korelācijas analīze, lai noteiktu kuri faktori korelē ar ārstēšanas ilgumu.
Rezultāti. Pētījumā iegūtie dati liecina, ka pacientu vecums nav dominējošais faktors, kas
nosaka ārstēšanās ilgumu. Pacienta vecuma ietekme mērāma 10% apjomā. Dominējošie faktori
ir veiktās manipulācijas (pēc NCSP klasifikācijas), to ietekme uz ārstēšanās ilgumu sastāda
45%. Pacienta diagnozes un blakus diagnozes ārstēšanās ilgumu ietekmē 22,5% apjomā. DRG
komplicētības ietekme ir līdzvērtīga diagnožu ietekmei un sastāda 22,5%.
Secinājumi. Lai arī vecums korelē ar hospitalizāciju biežumu, tas nav noteicošais faktors tam,
cik ilgi pacienti uzturas slimnīcu nodaļās. Dominējošie faktori ir diagnozes, to komplicētība un
ārstēšanas metodes, kuras pētījumā tika izteiktas manipulāciju skaita veidā.
Original languageLatvian
Pages26-26
Number of pages1
Publication statusPublished - Sep 2017
Externally publishedYes
EventLatvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu 4. kongres - Riga, Latvia
Duration: 21 Sep 201723 Sep 2017

Congress

CongressLatvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu 4. kongres
Country/TerritoryLatvia
CityRiga
Period21/09/1723/09/17

Field of Science*

  • 3.3 Health sciences

Publication Type*

  • 3.4. Other publications in conference proceedings (including local)

Cite this